Kredyt bez BIK – czy warto o niego wnioskować?

19 października, 2023 0 przez admin

Kredyt bez BIK – czy warto o niego wnioskować? Co warto wiedzieć o produktach tego typu?

Kredyt bez BIK – czy warto o niego wnioskować?

Banki i SKOK-i, aby zapewnić sobie odpowiedni poziom bezpieczeństwa portfela kredytowego, dokładnie weryfikują wnioski potencjalnych pożyczkobiorców. Ma to swoje zalety – trzeba wszak pamiętać, że instytucje te przechowują większość oszczędności Polaków. Przykrą konsekwencją tych wysokich wymagań są jednak trudności z zaciągnięciem kredytu przez osoby, których historia nie jest idealna. W takiej sytuacji kredyt bez BIK oferowany przez niezależny podmiot finansowy, może być jedynym rozwiązaniem. Co warto wiedzieć o produktach tego typu?

Czym jest BIK?

BIK (Biuro Informacji Kredytowej) to instytucja, gromadząca dane o zaciągniętych zobowiązaniach i terminowości ich spłaty. W praktyce w jej bazie danych można znaleźć zarówno informacje, dotyczące kredytów bankowych, jak i tych zaciągniętych w SKOK-ach oraz w wielu prywatnych instytucjach pożyczkowych. Dane te obejmują:

  • datę zaciągnięcia zobowiązania,
  • datę spłaty zobowiązania (o ile zostało już całkowicie zamknięte),
  • kwotę kredytu oraz jego raty,
  • informacje o terminowości spłaty poszczególnych rat,
  • dane na temat rozmiaru aktualnych lub historycznych opóźnień.

Procedury wszystkich praktycznie banków i SKOK-ów uzależniają obecnie uzyskanie kredytu lub pożyczki od wyników badania raportu BIK. Ma ono kilka celów, przede wszystkim jednak służy ustaleniu zdolności pożyczkowej i wiarygodności płatniczej danego klienta. Występowanie przeterminowań, zarówno aktualnych, jak i historycznych, może w wielu wypadkach utrudnić lub nawet uniemożliwić uzyskanie kredytu bankowego. 

Kredyt bez BIK – rozwiązanie optymalne

Szerokie stosowanie raportów BIK przez bankowych analityków może być dla wielu osób, składających wniosek o kredyt, przyczyną kłopotów z jego otrzymaniem. Dotyczy to również klientów całkowicie rzetelnych, sumiennie spłacających swoje zobowiązania. Taka jest na przykład sytuacja osób, korzystających z chwilówek lub obsługujących aktualnie kredyty o stosunkowo krótkim terminie spłaty i wysokich ratach. W ich wypadku problemem może być niska zdolność kredytowa, zamykająca drogę do uzyskania finansowania, pomimo dobrej historii kredytowej.

Zarówno dla nich, jak i dla wielu innych osób, korzystnym rozwiązaniem może być kredyt bez BIK. Rozwój rynku produktów finansowych tego typu jest w ostatnim czasie niezwykle dynamiczny, na co wpływ mają nie tylko warunki makroekonomiczne, lecz również wygoda. W wielu wypadkach gra ona kluczową rolę.

Warto bowiem zdawać sobie sprawę, że produkty takie mają kilka podstawowych zalet, wyróżniających je na rynku. Zaliczyć do nich można – oprócz liberalnego podejścia do badania zdolności kredytowej i historii pożyczkowej klienta – takie czynniki jak:

  • Niskie wymogi dotyczące dokumentowania dochodu. W wielu wypadkach kredyty w niezależnych instytucjach finansowych udzielane są na podstawie samego oświadczenia. Znacząco skraca to czas, potrzebny na ich uruchomienie oraz stanowi niezaprzeczalny atut dla wielu klientów – nie muszą oni w tej sytuacji starać się w zakładzie pracy o zaświadczenie o zatrudnieniu ani też potwierdzać wysokości swoich zarobków w inny sposób.
  • Nowoczesne rozwiązania technologiczne. Bardzo często instytucje, oferujące kredyt bez BIK, pozwalają na złożenie wniosku online. Wygoda tego rozwiązania jest ewidentna – możliwe jest uzyskanie finansowania bez konieczności wychodzenia z domu. Osobę, zainteresowaną kredytem, nie wiążą również godziny funkcjonowania placówek bankowych. 
  • Elastyczność kwoty kredytowania. Kredyty od niezależnych operatorów finansowych mogą opiewać na stosunkowo niskie sumy, co często odróżnia je od pożyczek bankowych. Możliwość skorzystania z finansowania rzędu kilkuset złotych może być w oczach wielu osób wielką zaletą.

Nie należy więc dziwić się temu, że rynek szybkich kredytów, oferowanych przez instytucje finansowe inne niż banki, systematycznie rośnie. Ich mocne strony, wymienione powyżej, są tego głównym powodem.


Artykuł sponsorowany