Czy Polska może być bezgotówkowa?

Czy Polska może być bezgotówkowa?

8 kwietnia, 2023 0 przez admin

Polska może być bezgotówkowa, ale jest to proces, który wymaga czasu i wspólnych działań ze strony rządu, biznesu i społeczeństwa. W ostatnich latach Polska zrobiła znaczne postępy w kierunku cyfryzacji, ale wciąż jest dużo pracy do zrobienia, aby przyspieszyć transformację cyfrową i zmienić nawyki społeczne związane z płatnościami.

Co to jest bezgotówkowość?

Bezgotówkowość to stan, w którym niemal wszystkie transakcje dokonywane są za pomocą kart płatniczych lub płatności cyfrowych, a gotówka staje się rzadkością. W Polsce wciąż jest wiele miejsc, w których płatność gotówką jest preferowana, w tym wiele małych sklepów, stoisk z żywnością na targowiskach oraz stoisk na bazarach. W takich miejscach bezgotówkowe płatności są wciąż rzadkością.

Jednakże, w Polsce odnotowano znaczący wzrost w stosowaniu płatności bezgotówkowych w ciągu ostatnich kilku lat. Według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP), w 2020 roku liczba transakcji bezgotówkowych w Polsce wzrosła o 9,2% w porównaniu z 2019 rokiem. Co ciekawe, w 2020 roku, pomimo pandemii COVID-19 i związanych z nią ograniczeń, liczba transakcji bezgotówkowych wzrosła, co świadczy o tym, że Polacy w coraz większym stopniu preferują bezgotówkowe płatności.

Czy jest szansą na Polskę bezgotówkową?

Polska ma również już wdrożone szereg inicjatyw, które mają na celu poprawę jakości płatności bezgotówkowych i zwiększenie ich dostępności. Przykładem jest m.in. program „Polski Bon Turystyczny”, który został wprowadzony w 2020 roku, w ramach którego polscy turyści otrzymywali dofinansowanie na wakacje tylko w przypadku dokonania płatności bezgotówkowej.

Jednakże, aby Polska mogła stać się krajem bezgotówkowym, potrzebne są dalsze inwestycje w infrastrukturę technologiczną oraz edukację społeczeństwa na temat korzyści płynących z bezgotówkowych płatności. Należy także zwiększyć dostępność i wygodę płatności bezgotówkowych, szczególnie w mniejszych miejscowościach i na targowiskach.

Czy warto?

Dodatkowo, polski system bankowy musi być w stanie obsłużyć wzrost liczby transakcji bezgotówkowych. W tym celu banki i inne instytucje finansowe muszą zainwestować w infrastrukturę technologiczną, aby umożliwić bezpieczne i wygodne przeprowadzanie płatności bezgotówkowych.

W kierunku bezgotówkowości zmierzają także nowe technologie, takie jak mobilne portfele, które pozwalają na dokonywanie płatności za pomocą smartfona. W Polsce coraz więcej banków oferuje swoim klientom takie rozwiązania, ale wciąż wiele osób nie korzysta z nich z różnych powodów, m.in. z braku zaufania lub braku wiedzy na temat ich działania.

Podsumowując, Polska może być bezgotówkowa, ale jest to proces, który wymaga czasu i działań ze strony różnych podmiotów. Wymaga to inwestycji w infrastrukturę technologiczną, edukację społeczeństwa, zwiększenie bezpieczeństwa płatności bezgotówkowych oraz rozwój nowych technologii. Jednocześnie ważne jest zachowanie równowagi między korzyściami płynącymi z bezgotówkowych płatności a zachowaniem swobody wyboru i dostępu do gotówki.

 

Autor: Patryk Wróblewski