Co to jest ESG i jakie znaczenie ma dla inwestorów i firm?

Co to jest ESG i jakie znaczenie ma dla inwestorów i firm?

3 maja, 2023 0 przez admin

ESG to skrót od słów Environmental, Social, and Governance, co oznacza środowisko, społeczność i zarządzanie. Koncepcja ta odnosi się do czynników, które mają wpływ na zrównoważony rozwój, w tym na ochronę środowiska, prawa pracownicze, korporacyjną odpowiedzialność społeczną i skuteczność zarządzania.

Skąd popularność ESG?

ESG stało się coraz bardziej popularne w ostatnich latach, ponieważ inwestorzy zaczęli zdawać sobie sprawę, że firmy, które skupiają się na zrównoważonym rozwoju, mają lepsze wyniki finansowe niż firmy, które ignorują te kwestie. Badania pokazują, że firmy, które mają wysokie oceny ESG, osiągają lepsze wyniki finansowe, wykazują lepszą zdolność do przetrwania w trudnych warunkach rynkowych i mają mniejszą skłonność do ryzykownych działań.

Dla inwestorów ESG jest ważne, ponieważ pomaga im zrozumieć, jakie czynniki mogą wpłynąć na wydajność i wartość firmy w dłuższej perspektywie. Inwestorzy, którzy patrzą tylko na krótkoterminowe zyski, mogą nie zwracać uwagi na te czynniki, ale ci, którzy mają długoterminowy plan inwestycyjny, chcą znaleźć firmy, które są przyjazne dla środowiska, społecznie odpowiedzialne i dobrze zarządzane.

Dla firm ESG jest ważne, ponieważ pomaga im przyciągać inwestorów, którzy szukają zrównoważonych inwestycji. Firmy, które mają wysokie oceny ESG, często mają lepszy wizerunek w oczach klientów, co prowadzi do większej lojalności klientów i większych przychodów. Firmy te są także bardziej atrakcyjne dla pracowników, którzy chcą pracować dla firm, które mają pozytywny wpływ na społeczność i środowisko.

Jak wykonuje się ESG?

Ocena ESG dokonywana jest na podstawie wielu czynników, takich jak stosowanie przyjaznych dla środowiska technologii, zatrudnienie różnorodnych pracowników, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, etyka biznesowa, jakość i skuteczność zarządzania, wpływ na społeczność lokalną, stosowanie odpowiedzialnych praktyk korporacyjnych itp.

Ważne jest również zrozumienie, że ESG to nie tylko ochrona środowiska, ale również uwzględnienie kwestii społecznych i zarządzania. Firmy, które skupiają się tylko na jednym aspekcie ESG, mogą przegapić ważne kwestie w innych obszarach.

Przykłady ESG

Przykładem może być firma, która ma przyjazne dla środowiska produkty, ale ignoruje prawa pracownicze lub nieprzyjazne warunki pracy. Taka firma może uzyskać wysoką ocenę E, ale niskie oceny S i G, co może wpłynąć na jej długoterminowe wyniki finansowe.

ESG nie jest jedynie trendem, ale stanowi coraz ważniejszy element podejmowania decyzji inwestycyjnych i biznesowych. Firmy, które nie biorą pod uwagę kwestii ESG, mogą stracić konkurencyjność i wartość na rynku, ponieważ inwestorzy i klienci coraz bardziej szukają firm, które mają pozytywny wpływ na społeczność i środowisko.

W końcu, ESG stanowi ważny element podejmowania decyzji inwestycyjnych i biznesowych w długiej perspektywie czasowej. Firmy, które inwestują w zrównoważony rozwój, mogą osiągnąć lepsze wyniki finansowe, przyciągnąć inwestorów i klientów oraz zwiększyć wartość dla swoich akcjonariuszy. Inwestorzy, którzy biorą pod uwagę kwestie ESG, mogą dokonywać bardziej zrównoważonych i długoterminowych decyzji inwestycyjnych, które przynoszą korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron.

 

Autor: Patryk Wróblewski